Ωδή σ' ένα αστέρι


΄Αρχισα να κλαίω
όχι γι' αυτά που έκανα,
αλλά γι' αυτά
που δεν τόλμησα ποτέ μου
να κάνω,
για κείνο το παιδί
που σκότωσα μέσα στην αμφισβήτηση.
Δεν γεύτηκα,
δεν γεύτηκα,
δεν γεύτηκα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: